NEMACKI ZA MEDICINSKE RADNIKEA

Usled potreba strucnog kadra za rad u Nemackoj, porasla je potreba za poznavanjem ovog jezika.

Od kandidata se očekuje poznavanje nemačkog jezika na elementarnom nivou-minimum A2 nivo, prema Evropskom referentnom okviru za jezike, mada će prednost imati oni koji imaju znanje na B1 nivou. Ovaj kurs je osmisljen tako da u potpunosti pripremi kandidata za rad u Nemackoj.

Opšte informacije o kursu:

Trajanje kursa: 3 meseca

Tempo rada: 2 x 75 min. nedeljno

Raspored se pravi naknadno, po formiranju grupe, postoji mogućnost dogovora o terminima i tokom vikenda, kako bi se svi polaznici bez problema uklopili i izbegli propuštanje nastave

Radi se u malim, mentorskim grupama polaznika, od 6 do 8 đaka u grupi

Cena kursa obuhvata:

Polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja predhodnog nivoa znanja ( potrebno je da polaznik poseduje prethodno znanje engleskog jezika na nivou B1 kako bi mogao/la bez problema da ucestvuje u nastavi)

Pohađanje tromesecnog kursa na nemackom jeziku

Obavezan i dodatni nastavni materijal sacinjen iz najraznovrsnijih knjiga priznatih svetskih izdavaca

Pohađanje kreativnih jezičkih radionica

Redovne konsultacije sa profesorima- mentorima

Konverzaciju sa inostranim lektorima

Polaganje završnog pismenog i usmenog ispita

Izdavanje zvaničnog sertifikata Centra SVEA