KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA OSNOVCE

Obrazovni Centar SVEA organizuje kurseve za učenike osnovnih škola.U nastavi se koriste pažljivo odabrani programi poznatih svetskih izdavača. Neki od njih su: Cambridge University Press, Oxford University Press,Macmillan,Klett itd. Nastavni planovi kreirani su tako da istovremeno utiču na popravljanje ocena dece u samoj školi, ali i dodatno razvijaju sve četiri jezičke kompetencije (usmeno izražavanje, razumevanje, čitanje, pismeno izražavanje) .U našim prostorijama I uz naše metode deci se pruža prilika da u prijatnom okruženju poboljšaju i unaprede svoje znanje.Program se realizuje u malim grupama (od 4 do 8 učenika) kako bi svakom učeniku bila posvećena maksimalna pažnja. Ovaj broj polaznika idealan je za razvijanje dinamike razgovora i igre, a istovremeno omogućuju da profesori prate napredak i usvajanje jezika svakog deteta ponaosob.

Centar SVEA pruža mogućnost pripreme za međunarodne ispite:

YLE : Starters, Movers i Flayers - (međunarodni ispiti namenjeni učenicima nižih razreda osnovnih škola (od I do IV razreda)
KET for Schools – međunarodni ispit namenjen učenicima V I VI razreda osnovnih škola
PET for Schools - međunarodni ispit namenjen učenicima VII I VIII razreda osnovnih škola

Cena kursa obuhvata:

Polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja predhodnog nivoa znanja

Pohađanje godišnjeg kursa (engleski, nemački, francuski ili italijanski jezik)

Pohađanje kreativnih jezičkih radionica

Redovne konsultacije sa profesorima- mentorima

Konverzaciju sa inostranim lektorima

Polaganje završnog pismenog i usmenog ispita

Izdavanje zvaničnog sertifikata Centra SVEA