ENGLESKI ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA

Približavanje naše zemlje Evropskoj uniji dovelo je do potrebe za stručnjacima koji dobro pričaju engleski jezik. Za pravnike, međutim, nije dovoljno da vladaju opštim jezikom već I specifičnom terminologijom sa kojom se susreću svakoga dana a koja je vezana za privredno, građansko, međunarodno I krivično pravo.

Neophodan nivo znanja za ovaj specijalistički kurs je B1 ( prema zajedničkom evropskom okviru). Polaznici će se upoznati ne samo sa jezičkim terminima već I sa samim pravnim sistemom zemalja engleskog govornog područja. Profesori su stručnjaci u oblasti prava,a radi se u mikro grupama, od 3 do 6 polaznika, što je još jedna pogodnost ovog kursa.

OVAJ KURS JE UJEDNO I PRIPREMA ZA MEDJUNARODNO PRIZNAT ISPIT IZ OBLASTI PRAVA (ILEC) , KOJI JE PRIZNAT OD STRANE GOTOVO SVIH PRAVNIH INSITUCIJA I UDRUŽENJA U SVETU.

Opšte informacije o kursu:

Trajanje kursa: 3 meseca

Tempo rada: 2 x 75 min. nedeljno

Raspored se pravi naknadno, po formiranju grupe, postoji mogućnost dogovora o terminima i tokom vikenda, kako bi se svi polaznici bez problema uklopili i izbegli propuštanje nastave

Radi se u malim, mentorskim grupama polaznika, od 6 do 8 đaka u grupi

Cena kursa obuhvata:

Polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja predhodnog nivoa znanja ( potrebno je da polaznik poseduje prethodno znanje engleskog jezika na nivou B1 kako bi mogao/la bez problema da ucestvuje u nastavi)

Pohađanje tromesecnog kursa na engleskom jeziku

Obavezan i dodatni nastavni materijal sacinjen iz najraznovrsnijih knjiga priznatih svetskih izdavaca

Pohađanje kreativnih jezičkih radionica

Redovne konsultacije sa profesorima- mentorima

Konverzaciju sa inostranim lektorima

Polaganje završnog pismenog i usmenog ispita

Izdavanje zvaničnog sertifikata Centra SVEA