KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA SREDNJOŠKOLCE

Nastava se izvodi po najnovijim udžbenicima opštepriznatih međunarodnih izdavača koji su obogaćeni audio materijalom kao i materijalom za interaktivne bele table, koje u velikoj meri pomažu učenicima da savladaju gradivo, koje je predstavljeno na jedan interesantan, dinamičan i savremen način.

Ciljevi kursa su: upoznavanje sa gramatičkim celinama za dat nivo, usvajanje vokabulara, i na kraju, usavršavanje konverzacije kroz primenu svega naučenog u govoru. Takođe, važan segment samog kursa je i upoznavanje mladih sa britanskom kulturom, običajima i navikama, kao sastavnim delovima učenja jezika.

Srednjoškolcima srednjih stručnih škola Centar SVEA pruža mogućnost izbora da li žele da pohađaju opšte ili specijalizovane kurseve u trajanju od dva semestra (oktobar-jun):

Engleski za pravnike
Engleski za ekonomiste
Poslovni engleski
Engleski u turizmu
Engleski za učenike srednjih medicinskih škola
Engleski za frizere i kozmetičare

Centar SVEA pruža mogućnost pripreme za međunarodne ispite:
First (FCE) for Schools - međunarodni ispit namenjen učenicima od I i II razreda srednjih škola
CAE - međunarodni ispit namenjen učenicima od III i IV razreda srednjih škola

Cena kursa obuhvata:

Polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja predhodnog nivoa znanja

Pohađanje godišnjeg kursa (engleski, nemački, francuski ili italijanski jezik)

Pohađanje kreativnih jezičkih radionica

Redovne konsultacije sa profesorima- mentorima

Konverzaciju sa inostranim lektorima

Polaganje završnog pismenog i usmenog ispita

Izdavanje zvaničnog sertifikata Centra SVEA